ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


japan
Rat
korea
time


ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNICORN TRAVEL บริการทัวร์คุณภาพ ที่เราตั้งใจให้วันหยุดพักผ่อนของท่านเป็นวันพิเศษ 
เราขอแนะนำท่านด้วย ทัวร์สิงคโปร์ แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก ด้วยบริการคุณภาพ 
ให้ท่านได้สัมผัสประเทศเกาหลี ได้หลากหลายรูปแบบ
"ในราคาพิเศษและบริการททีท่านต้องประทับใจ"
สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่น แต่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
เพราะสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า โดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการขายสินค้าเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษี
ทำให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก ปัจจุบันสิงคโปร์มีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
และยังได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและพม่า
สิงคโปร์มีประชากรน้อยจึงต้องพึงพาแรงงานจากต่างชาติในทุกระดับ
สิงค์โปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินที่มั่งคั่งที่สุดประเทศนึ่งในโลก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UNIQUELY SINGAPORE
CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Marina Bay Sand + ชมโชว์ Wonder Full
UNIVERSAL STUDIO  – Clarke Quay (รวมบัตรล่องเรือ BUMBOAT) - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

SINGAPORE1-CODE-69
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     3  ราคา  18,999.-
วันที่     10,17,24,31   ราคา   19,999.-
เดินทางเมษายน
วันที่     7,21,22  ราคา   19,999.-
วันที่     12,29   ราคา   20,999.-
วันที่     14   ราคา   21,999.-
วันที่     13   ราคา   22,999.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     12,19,26   ราคา   19,999.-
วันที่     5   ราคา   20,555.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     2,9,16,23,30   ราคา   19,999.-
เดินทางกรกฎาคม
วันที่     1,7,14,21,28   ราคา   19,999.-
วันที่     8   ราคา   20,999.-
เดินทางสิงหาคม
วันที่     4,18,25   ราคา   19,999.-
วันที่     12   ราคา   20,999.-
เดินทางกันยายน
วันที่     1,8,22,29   ราคา   19,999.-
วันที่     16   ราคา   20,999.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     6,13,20,27   ราคา   
19,999.-
วันที่     21   ราคา   20,999.-

บิน  SINGAPORE AIRLINE
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIUM SINGAPORE
เมอร์ไลอ้อน – Garden by The Bay – Marina Bay Sand - Duty Free - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว)
China Town – Orchard RD

SINGAPORE2-CODE-69
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางเมษายน
วันที่     13    ราคา   41,999.-

บิน  SINGAPORE AIRLINE
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERB SINGAPORE EPIC
GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์ - นั่ง EXPRESS TRAIN
Universal Studio - เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - ช๊อปปิ้งมุสตาฟา - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

SINGAPORE3-CODE-69
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     10,17,24,31  ราคา  13,999.-
เดินทางเมษายน
วันที่     7  ราคา   13,999.-
วันที่     15   ราคา   16,999.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     12,19   ราคา   13,999.-
วันที่     5   ราคา   15,555.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     30   ราคา   13,999.-
เดินทางกรกฎาคม
วันที่     1,31,28   ราคา   13,999.-
วันที่     8   ราคา   15,555.-
เดินทางสิงหาคม
วันที่     4,18,25   ราคา   13,999.-
วันที่     12   ราคา   16,999.-
เดินทางกันยายน
วันที่     22,29   ราคา   13,999.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     6   ราคา   13,999.-
วันที่     13,14   ราคา   14,555.-
วันที่     20   ราคา   14,999.-
วันที่     21   ราคา   15,999.-
เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     3  ราคา   13,999.-
เดินทางธันวาคม
วันที่     1,2,3,15,16   ราคา   14,999.-

บิน JETSTAR
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SINGAPORE MAGNIFICENT 
CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY
เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ - ไชน่าทาวน์

SINGAPORE4-CODE-69
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     3,10,17,24,31  ราคา  11,999.-
เดินทางเมษายน
วันที่     6,7,20,21  ราคา   11,999.-
วันที่     12,13,14,28   ราคา   14,999.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     12,19,26  ราคา   11,999.-
วันที่     4   ราคา   14,999.-

เดินทางมิถุนายน
วันที่     2,9,16,30   ราคา   11,999.-
เดินทางกรกฎาคม
วันที่     14,21,28   ราคา   11,999.-
วันที่     7,8   ราคา   14,999.-
เดินทางสิงหาคม
วันที่     4,18,25  ราคา   11,999.-
วันที่     11   ราคา   14,999.-

เดินทางกันยายน
วันที่     1,8,22,29   ราคา   11,999.-
วันที่     15   ราคา   12,999.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     6,13,27   ราคา   
11,999.-
วันที่     20   ราคา   14,999.-

บิน  THAI LION AIR
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SINGAPORE NEW FULL OPTION
มารีน่าเบย์แซนด์ – ล่องเรือ BUMBOAT - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WING OF TIME - CITY TOUR
Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY  - 
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ 
SINGAPORE5-CODE-69
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     2,9,16,23,30  ราคา  28,999.-
เดินทางเมษายน
วันที่     6,11,14,20,28  ราคา   28,999.-
วันที่     12,13   ราคา   29,999.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     4,11,18,25  ราคา   28,999.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     1,8,15,22,29   ราคา   28,999.-
เดินทางกรกฎาคม
วันที่     13,20,27   ราคา   28,999.-
วันที่      7   ราคา   29,999.-
เดินทางสิงหาคม
วันที่     3,17,24,31  ราคา   28,999.-
วันที่     11   ราคา   29,999.-

เดินทางกันยายน
วันที่     1,7,21,28   ราคา   28,999.-
วันที่     15   ราคา   29,999.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     5,12,26   ราคา   
28,999.-
วันที่     20   ราคา   29,999.-

บิน  SINGAPORE AIRLINE
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SINGAPORE SCOOT AWESOME 
CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay - Duty Free Shop - ไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้ง Orchard
SINGAPORE6-CODE-69
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     3  ราคา  18,999.-
วันที่     10,17,24,31   ราคา   19,999.-
เดินทางเมษายน
วันที่     7,21,22  ราคา   19,999.-
วันที่     12,29   ราคา   20,999.-
วันที่     14   ราคา   21,999.-
วันที่     13   ราคา   22,999.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     12,19,26   ราคา   19,999.-
วันที่     5   ราคา   20,555.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     2,9,16,23,30   ราคา   19,999.-
เดินทางกรกฎาคม
วันที่     1,7,14,21,28   ราคา   19,999.-
วันที่     8   ราคา   20,999.-
เดินทางสิงหาคม
วันที่     4,18,25   ราคา   19,999.-
วันที่     12   ราคา   20,999.-
เดินทางกันยายน
วันที่     1,8,22,29   ราคา   19,999.-
วันที่     16   ราคา   20,999.-

เดินทางตุลาคม
วันที่     6,13,20,27   ราคา   19,999.-
วันที่     21   ราคา   20,999.-

บิน   SCOOT AIRLINE
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SINGAPORE SO STRONG 
Singapore – วัดพระเขี้ยวแก้ว ไชน่าทาวน์ - City Tour - เมอไลอ้อน – น้ำพุมั่งคั่ง – ล่องเรือ BUMBOAT - เลือกเที่ยวตาม Option
GARDEN BY THE BAY - ขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม Thong Hood - Duty Free Shop - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

SINGAPORE7-CODE-69
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางเมษายน
วันที่     14,15  ราคา   15,999.-
วันที่     13
   ราคา   17,999.-
บิน 
JET STAR / AIR ASIA / TIGER AIR / THAI LION AIR
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SINGAPORE SO SHIOK!! 
ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - เลือกเที่ยวตาม Option
ที่ต้องการ - 
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
SINGAPOR8-CODE-
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

เดินทางมีนาคม
วันที่     2,12  ราคา  9,999.-
วันที่     3,4,9,10,11,16,18,23,25,26,31   ราคา   10,999.-
วันที่     17,24   ราคา   11,999.-
เดินทางเมษายน
วันที่     1,7,8,21,22  ราคา   10,999.-
วันที่     6,7   ราคา   11,999.-
วันที่     28   ราคา   13,555.-
วันที่     12,15,29   ราคา   13,999
.-
วันที่     13,14,29   ราคา   14,999.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     27   ราคา   9,999.-
วันที่     12,13,19,20,26   ราคา   10,999.-
วันที่     5,6   ราคา   13,999.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     10   ราคา   9,999.-
วันที่     2,3,9,16,17,30   ราคา   10,999.-
เดินทางกรกฎาคม
วันที่     29  ราคา   9,999.-
วันที่     1,14,15,21,22,28   ราคา   10,999.-
วันที่     8,9   ราคา   13,999.-
เดินทางสิงหาคม
วันที่     19  ราคา   9,999.-
วันที่     4,5,18,25,26   ราคา   10,999.-
วันที่     12   ราคา   13,999.-

เดินทางกันยายน
วันที่     2  ราคา   9,999.-
วันที่     1,8,9,22,23,29,30   ราคา   10,999.-
วันที่     16   ราคา   11,999.-

เดินทางตุลาคม
วันที่     12  ราคา   9,999.-
วันที่     6,7,8,13,14,15,27,28   ราคา   10,999.-
วันที่     20   ราคา   13,555.-
วันที่     21   ราคา   13,999.-
บิน THAI LION AIR
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SINGAPORE TWO THEME PARK
Legoland – ยะโฮร์บารู – Marina Bay Sand - เมอร์ไลอ้อน - Universal Studio Singapore - คลากคีย์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว
ย่านไชน่าทาวน์ –  Fountain of Wealth - Garden by The Bay – Duty Free Shop-ถนนออร์ชาร์ด

SINGAPORE9-CODE-
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เดินทางเมษายน
วันที่     11  ราคา   19,999.-
วันที่     13  ราคา   20,999.-

บิน SCOOT AIRLINE 

สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SINGAPORE10-CODE-
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์  วัน  คืน

บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

SINGAPORE11-CODE-
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์  วัน  คืน

บิน
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

SINGAPORE12-CODE-
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์  วัน  คืน

บิน
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี • ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น • ทัวร์จีน เที่ยวจีน • ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป • ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน • 
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์


TAT Licence No.11/08298
 หน้า 1/1
1
[Go to top]