ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


japan
Rat
korea
time


ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNICORN TRAVEL บริการทัวร์คุณภาพ ที่เราตั้งใจให้วันหยุดพักผ่อนของท่านเป็นวันพิเศษ 
เราขอแนะนำท่านด้วย ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ด้วยบริการคุณภาพ 
ให้ท่านได้สัมผัสประเทศเกาหลี ได้หลากหลายรูปแบบ
"ในราคาพิเศษและบริการททีท่านต้องประทับใจ"  
ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย
ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอาราม หรือแม้แต่แปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหล่านี้
จึงทำให้ฮ่องกงมีมนต์เสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถพบกับสิ่งที่น่าสนใจและหลากหลาย
โดยเราสามารถแบ่งเขตท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลักๆ ออกเป็น 3 เขต
คือ เกาะฮ่องกง ฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ และหมู่เกาะต่างๆ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง นองปิง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3วัน
ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมโชว์อันตระการตา - 
จูไห่ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน 
HONGKONG1-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมิถุนายน
วันที่     2,10,17,24,30   ราคา   12,999.-
บิน CATHAY PACIFIC
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน
ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น - 
เกาะลันเตา - พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET
HONGKONG2-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     4,11,18,25  ราคา   16,900.-
เดินทางเมษายน
วันที่     1,22  ราคา   16,900.-
วันที่     6,8   ราคา   
17,900.-
วันที่     29   ราคา   18,900.-
วันที่     13   ราคา   21,900.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     6,13,20,27   ราคา   16,900.-
วันที่     4   ราคา   17,900.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     3,10,17,24   ราคา   15,900.-
บิน SRILANKAN AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ลันเตา พีคแทรม 3วัน
วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้ง CiTYGATE OUTLET - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

HONGKONG3-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     3,10,17  ราคา   13,900.-

บิน CATHAY PACIFIC
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3วัน
เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา - จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว   - วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     3,4,10,25   ราคา   
9,999.-
บิน EMIRATE AIRLINE
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ลันเตา พีคแทรม 3วัน 2คืน
ฮ่องกง – เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLET - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว
A Symphony of Lights - 
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
HONGKONG5-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     5,9,12,19,23   ราคา   14,999.-
วันที่     3,10,17    ราคา   15,999.-

เดินทางเมษายน
วันที่     1,20  ราคา   15,999.-
วันที่     13,15   ราคา   23,999.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     11,18,25   ราคา   15,999.-

บิน HONG KONG AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน 2คืน
ฮ่องกง – เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet  - A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - นั่งรถรางพีคแทรม
ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พลัสเบย์ - 
วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
HONGKONG6-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     3,4,10  ราคา   19,900.-
วันที่     17,18,24,25,31   ราคา   20,900.-

เดินทางเมษายน
วันที่     1,20,21,22  ราคา   20,900.-
วันที่     6,   ราคา   22,900.-
วันที่     12,13,14  ราคา   26,900.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     13,19,26  ราคา   19,900.-
วันที่     5,6   ราคา   21,900.-

เดินทางมิถุนายน
วันที่     9,16,23  ราคา   18,900.-
บิน CATHAY PACIFIC
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ลันเตา พีคแทรม 3วัน
วัดโป่วหลิน - นมัสการพระใหญ่ลันเตา - ช้อปปิ้ง CiTYGATE OUTLET - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

HONGKONG7-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     3,10,17,26  ราคา   13,999.-

บิน HONG KONG AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน
เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

HONGKONG8-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     17,18,24,31  ราคา   18,900.-
เดินทางเมษายน
วันที่     21  ราคา   19,900.-
วันที่     29   ราคา   21,900.-
วันที่     12,15  ราคา   25,900.-
วันที่     13,14  ราคา   26,900.-

บิน EMIRATE AIRLINE
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน
มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เวเนเชียน – ฮ่องกง – เลดี้ มาร์เก็ต - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว
เกาะลันเตา - 
พระใหญ่วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย
HONGKONG9-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 4 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     11,18,25  ราคา   20,900.-

บิน EMIRATE AIRLINE
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา – ตลาดกงเป่ย - 
ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง
วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - 
VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว
HONGKONG10-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     2,4,11,16,18,23,25   ราคา   16,900.-
เดินทางเมษายน
วันที่     1,20,22  ราคา   16,900.-
วันที่     6,8,15   ราคา   19,900.-
วันที่     13,14  ราคา   21,900.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     20,25,27  ราคา   15,900.-
วันที่     6,11,18   ราคา   16,900.-

เดินทางมิถุนายน
วันที่     1,3,8,10,15,17,22,24,29  ราคา   15,900.-

บิน CATHAY PACIFIC
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์
ชมเดอะเวเนเชี่ยน – ตลาดกงเป่ย - 
VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน 
HONGKONG11-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

บิน HONG KONG AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์
อันตระการตา - 
ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน – ตลาดกงเป่ย - 
VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว
HONGKONG12-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     2,4,9,11,16,18,23,25,30   ราคา   14,999.-
เดินทางเมษายน
วันที่     20  ราคา   14,999.-
วันที่     27  ราคา   15,999.-
วันที่     28,29  ราคา   18,999.-
วันที่     14   ราคา   20,999.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     11,18,25  ราคา   14,999.-
วันที่     4   ราคา   16,999.-

เดินทางมิถุนายน
วันที่     1,8,15,22,29  ราคา   14,999.-
บิน HONG KONG AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ฮ่องกง  เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก
เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - 
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - 
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน
HONGKONG13-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     20,4,9,16,23,30   ราคา   12,999.-
เดินทางเมษายน
วันที่     22  ราคา   12,999.-

วันที่     6,28  ราคา   13,999.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     4,5  ราคา   13,999.-

บิน EMIRATE AIRLINE
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง  เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
เซิ่นเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก
เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ - 
มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO - 
จูไห่ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน 
HONGKONG14-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
เดินทางเมษายน
วันที่     20,21     ราคา   13,999.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     12,26    ราคา   12,999.-

บิน CATHAY PACIFIC
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด
วัดหวังต้าเซียน - วัดคุนยัม - วัดนางชี - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - วัดหม่านโหมว - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว - 
วัดหยวนหยวน - วัดโปหลิน - อิสระช้อปปิ้ง CITYGATE
HONGKONG15-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     11,25   ราคา   14,888.-
วันที่     3,9,17,23,31   ราคา   15,888.-
บิน EMIRATES 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง จูไห่ เชินเจิ้น
ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Lowu - โชว์ม่านน้ำ 3มิติ - วัดแชกงหมิว - รีพัลส์ เบย์ - วิคตอเรีย พีค
ช้อปปิ้งนาธาน
HONGKONG16-CODE-06
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     4,11,18,25   ราคา   9,900.-
วันที่     2,3,9,10,16,17,23,24,30,31  ราคา   10,900.-
บิน EMIRATES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จูไห่ เชินเจิ้น
ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Lowu - โชว์ม่านน้ำ 3มิติ - วัดแชกงหมิว - รีพัลส์ เบย์ - วิคตอเรีย พีค
ช้อปปิ้งนาธาน
HONGKONG17-CODE-06
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางเมษายน
วันที่     1,22,28     ราคา   10,999.-
วันที่     6  ราคา   11,900.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     4     ราคา   10,999.-
วันที่     5  ราคา   11,900.-
บิน SRILANKAN AIRLINE
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง จูไห่ เชินเจิ้น
ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Lowu - โชว์ม่านน้ำ 3มิติ - Kwun yun temple - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน
HONGKONG18-CODE-06
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     23  ราคา   8,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     27  ราคา   12,888.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     18  ราคา   8,888.-
บิน SRILANKAN AIRLINE 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
Symphony Of Light - สวนสนุกดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน Theme Iron Man - อ่าวรีพัลส์ เบย์ – นั่งรถรางพีคแทรมวิคตอเรีย พีค
วัดแชกงหมิว
HONGKONG19-CODE-06
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  วัน  คืน
เดินทางเมษายน
วันที่     21  ราคา   19,900.-

วันที่     12  ราคา   21,900.-
วันที่     13,14  ราคา   22,900.-

บิน EMIRATES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาเก๊า จูไห่ เชินเจิ้น
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์พอลล์ - เซนาโด้ สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่ - ฟิชเชอร์เกิรล์ - ถนนคู่รัก-วัดผู่โถว
เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - ช้อปปิ้ง LOWU - อ่าวรีพัลส์ เบย์ - Victoria Peak – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว
HONGKONG20-CODE-06
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางเมษายน
วันที่     21  ราคา   12,900.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     6,13,19,26   ราคา   12,900.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     2,9,16,23,30  ราคา   12,900.-

บิน CATHAY PACIFIC
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HONGKONG21-CODE-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  วัน  คืน

บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี • ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น • ทัวร์จีน เที่ยวจีน • ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป • ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน • 
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์


TAT Licence No.11/08298หน้า 1/1
1
[Go to top]