ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


japan
Rat
korea
time


ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNICORN TRAVEL บริการทัวร์คุณภาพ ที่เราตั้งใจให้วันหยุดพักผ่อนของท่านเป็นวันพิเศษ 
เราขอแนะนำท่านด้วย ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ด้วยบริการคุณภาพ 
ให้ท่านได้สัมผัสประเทศเกาหลี ได้หลากหลายรูปแบบ
"ในราคาพิเศษและบริการททีท่านต้องประทับใจ"  
ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย
ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอาราม หรือแม้แต่แปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหล่านี้
จึงทำให้ฮ่องกงมีมนต์เสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถพบกับสิ่งที่น่าสนใจและหลากหลาย
โดยเราสามารถแบ่งเขตท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลักๆ ออกเป็น 3 เขต
คือ เกาะฮ่องกง ฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ และหมู่เกาะต่างๆ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง
โบสถ์เซนต์ปอล - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะเวเนเซี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิง - วัดผู่โถว
SPLENDID OF CHINA - ช้อปปิ้งหลอวู่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนนาธาน

HONGKONG1-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
เดินทางมกราคม 62
วันที่     10                 ราคา   9,999.-
วันที่     17,19            ราคา   11,999.-

เดินทางกุมภาพันธ์ 62
วันที่     6,13,20,27    ราคา   12,999.-

เดินทางมีนาคม 62
วันที่     6,13              ราคา   12,999.-
เดินทางเมษายน 62
วันที่     18                ราคา   11,999.-
วันที่     4,18       ราคา   12,999.-
วันที่     11          ราคา   15,999.-
วันที่     13       ราคา   19,999.-
เดินทางพฤษภาคม 62
วันที่     9,23          ราคา   11,999.-

บิน AIR ASIA
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน - โบสถ์เซนต์ปอล - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล
The Venetian -ช้อปปิ้งหลอหวู่ เซ็นเตอร์ - สวนหยวนหมิงหยวน - ถนนคู่รัก - หวีหนี่

HONGKONG2-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
เดินทางกุมภาพันธ์ 62
วันที่     21            ราคา   12,999.-
วันที่     15,22       ราคา   13,999.-

เดินทางมีนาคม 62
วันที่     22            ราคา   13,999.-

บิน CATHAY PACIFIC
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า
วัดโป่วหลิน - วิตตอเรีย พีค - รีพัลส์ เบย์ - วัดชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Citygate Outlets - วัดอาม่า
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล The Parisian - The Venetian

HONGKONG3-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทางมกราคม 62
วันที่     4,5             ราคา   13,999.-
วันที่     11              ราคา   14,999.-

เดินทางกุมภาพันธ์ 62
วันที่     22,23    ราคา   15,999.-

เดินทางมีนาคม 62
วันที่     2                                    ราคา   14,999.-
วันที่     9,15,16,22,23,29,30      ราคา   15,999.-
เดินทางเมษายน 62
วันที่     19,20                ราคา   15,999.-
เดินทางพฤษภาคม 62
วันที่     25,31        ราคา   14,999.-
วันที่     4,10          ราคา   15,999.-

บิน AIR ASIA
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จู่ไห่ มาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น
วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งหลอวู่ - สวนหยวนหมิงหยวน 
ชมสุยอดโชว์ ถนนคู่รัก - ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - โบสถ์เซนต์ปอล

HONGKONG3-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
เดินทางธันวาคม  62
วันที่     14              ราคา   13,999.-
วันที่     28             ราคา   17,999.-
เดินทางกุมภาพันธ์ 62
วันที่     15    ราคา   13,999.-

บิน  HONGKONG AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่
ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ้ย - เซินเจิ้น - ชมโชว์ม่านน้ำ - Mangrove Groove 3D
หลอหวู่ - วัดกวนอู - จู่ไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย

HONGKONG5-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 4 วัน 2 คืน
เดินทางธันวาคม  61
วันที่     1,15         ราคา   14,999.-
วันที่     8,22         ราคา   15,999.-
เดินทางมกราคม 62
วันที่     12            ราคา   13,999.-
วันที่     19            ราคา   14,999.-
วันที่     22            ราคา   15,999.-
เดินทางกุมภาพันธ์ 62
วันที่     16,23    ราคา   15,999.-

เดินทางมีนาคม 62
วันที่     9                           ราคา   14,999.-
วันที่     2,8,14,16,23         ราคา   15,999.-
บิน HONG KONG AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พีคแกรม
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน City Gate Outlets  - รีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
นั่งรถรางพีคแกรมสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค

HONGKONG5-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง 4 วัน 2 คืน
เดินทางธันวาคม  61
วันที่     14,15         ราคา   19,999.-
วันที่     28         ราคา   25,999.-
วันที่     29         ราคา   26,999.-
บิน HONG KONG AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HONGKONG7-CODE-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  วัน  คืน
บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HONGKONG8-CODE-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  วัน  คืน
บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HONGKONG9-CODE-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  วัน  คืน
บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HONGKONG12-CODE-

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  วัน  คืน
บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HONGKONG11-CODE-

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  วัน  คืน
บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HONGKONG12-CODE-

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  วัน  คืน
บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

HONGKONG13-CODE-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  วัน  คืน
บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HONGKONG14-CODE-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  วัน  คืน
บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HONGKONG15-CODE-26
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  วัน  คืน
บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี • ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น • ทัวร์จีน เที่ยวจีน • ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป • ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน • 
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์


TAT Licence No.11/08298หน้า 1/1
1
[Go to top]