ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


japan
Rat
korea
time


ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 UNICORN TRAVEL บริการทัวร์คุณภาพ ที่เราตั้งใจให้วันหยุดพักผ่อนของท่านเป็นวันพิเศษ 
เราขอแนะนำท่านด้วย ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก ด้วยบริการคุณภาพ 
ให้ท่านได้สัมผัสประเทศเกาหลี ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น โซล ซูวอน เกาะนามิ 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี 
"ในราคาพิเศษและบริการททีท่านต้องประทับใจ"

     
ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน
ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก - น้ำตกหุบผาสวรรค์
ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน - มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) - 
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง

CHINA1-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 4 วัน 3 คืน

เดินทางมีนาคม
วันที่     10,23  ราคา   16,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     21  ราคา   18,888.-
วันที่     13   ราคา   25,888.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     5   ราคา   17,888.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     9,23   ราคา   17,888.-
เดินทางกรกฎาคม
วันที่     7,21   ราคา   17,888.-
เดินทางสิงหาคม
วันที่     11,25   ราคา   17,888.-
เดินทางกันยายน
วันที่     8,22   ราคา   17,888.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     20   ราคา   25,888.-

บิน THAI SMILE 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ฉางซา - ฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - ฟ่งหวง - จางจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ร้านยาพารา - ร้านหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง
ร้านนวดเท้า - ถนนซีปู้เจีย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์
ภาพวาดทราย -ร้ านใบชา - โชว์นางจิ้งจอกขาว - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา
CHINA2-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 6 วัน 5 คืน

เดินทางมีนาคม
วันที่     17  ราคา   20,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     2  ราคา   20,888.-
วันที่     14   ราคา   23,888.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     20,22   ราคา   26,888.-

บิน 
THAI SMILE 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์
ฉางซา - จางจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ผ่านชม - หุบเขาป่ายจ้าง - ร้านยางพารา - ร้านนวดเท้า

เขาเทียนเหมินซาน - (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ร้านหยก
จางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา
CHINA3-CODE-08

ทัวร์จีน เที่ยวจีน 4 วัน 3 คืน

เดินทางเมษายน
วันที่     30  ราคา   12,888.-
วันที่     9,15   ราคา   13,888.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     21,28   ราคา   12,888.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     4,11,18,25   ราคา   12,888.-
เดินทางกรกฎาคม
วันที่     2,9,16,23,30   ราคา   13,888.-
เดินทางสิงหาคม
วันที่     6,13,20,27   ราคา   13,888.-
เดินทางกันยายน
วันที่     3,10,17,24   ราคา   13,888.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     22   ราคา   16,888.-

บิน 
THAI SMILE 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊
เฉินตู - ร้านใบชา - เมืองโบราณหวงหลงซี - เฉินตูเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)
องค์ผู่เสียนทรงช้าง-ง้อไบ๊-เฉินตู-ร้านนวดเท้า - ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนยางพารา - ถนนคนเดินชุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านผ้าไหม - เฉินตู
CHINA4-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 5 วัน 4 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     17,29  ราคา   18,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     19  ราคา   17,888.-
วันที่     12   ราคา   21,888.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     3,10,17,24,31   ราคา   17,888.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     7,14,21,28   ราคา   17,888.-

บิน SICHUAN AIRLINES

สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

เฉินตู - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) - เมืองตูเจียงเยี่ยน - ตูเจียงเยี่ยน - เฉินตู
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนโอโซน - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านผ้าไหม
ร้านใบชา - ถนนโบราณจินหลี่

CHINA5-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 6 วัน 5 คืน
เดินทางเมษายน
วันที่     2,16,23,30  ราคา   20,888.-
วันที่     9   ราคา   26,888.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     7,14,21,28   ราคา   20,888.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     4,11,18,25   ราคา   20,888.-

บิน SICHUAN AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เฉินตู โหมวหนีโกว จิ่วจ้ายโกว 
เฉินตู - ตูเจียงเยี่ยน - ศูนย์หมีแพนด้า - ตูเจียงเยี่ยน - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - อุทยานโหมวหนีโกว - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) - จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - ซงพาน - เฉินตู - ร้านหยก
ร้านหมอนโอโซนถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - เฉินตู

CHINA6-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 5 วัน 4 คืน
เดินทางเมษายน
วันที่     19  ราคา   19,888.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     3,10,17,24,31   ราคา   19,888.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     7,14,21,28   ราคา   19,888.-

บิน SICHUAN AIRLINES

สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่
วัดหวังต้าเซียน - ชายหาดน้ำตื้น - โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านช็อคโกแลต - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกงเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) - เซินเจิ้น
จูไห่ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - วัดไป๋หลิน - สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์หม่งหุยหยวน - หมิงหยวน - ร้านบัวหิมะ - วัดผู่ถ่อ
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - จู่ไห่

CHINA7-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 3 วัน 2 คืน 
เดินทางมีนาคม
วันที่     17  ราคา   10,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     8,24  ราคา   10,888.-
วันที่     14   ราคา   16,888.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     6,13,20   ราคา   10,888.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     3,10,17,24   ราคา   10,888.-
เดินทางกรกฎาคม
วันที่     1,15,22,29   ราคา   10,888.-
วันที่     8   ราคา   13,888.-

เดินทางสิงหาคม
วันที่     19,26   ราคา   9,888.-
วันที่     
5   ราคา   10,888.-

วันที่     12   ราคา   12,888.-
เดินทางกันยายน
วันที่     2,9,23   ราคา   9,888.-

บิน HONG KONG AIRLINE 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง
หุบเขาพระจันทร์ - สีน้ำเงิน - จงเตี้ยน - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก - สาหร่ายเกลียวทอง - ลี่เจียง - ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านหยก - วัดหยวนทง - ร้านไข่มุก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมารท
หรือถนนคนเดิน - ร้านนวดเท้า - คุนหมิง

CHINA8-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 6 วัน 5 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     7,21  ราคา   22,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     24  ราคา   22,888.-
วันที่     11,12   ราคา   32,888.-

เดินทางพฤษภาคม
วันที่     10,23   ราคา   22,888.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     6,20   ราคา   22,888.-

บิน CHINA EASTERN AIRLINES 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดจินเชอ - หมู่บ้านชาวจ้วง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หลงเซิ่น - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ถ้ำเงิน
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - ร้านใบชา - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง - ร้านหยก - ประตูโบราณกูหนานเหมิน
อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - โชว์ ELEPHANT LEGEND - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) - เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า)
ร้านผ้าไหม - เมืองจำลองซ่ง - ร้านใยไผ่ไหม - โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

CHINA9-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 6 วัน 5 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     24,31  ราคา   16,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     13  ราคา   19,888.-

บิน CHINASOUTHERN AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน  3 วัน 2 คืน
จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดดอกบัวขาว - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยกสวนหยวนหมิงหยวน
ชมโชว์หม่งหุยหยวน - หมิงหยวน - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - จูไห่ - มาเก๊า - โบสถ์เซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - นั่งกระเช้าสู่ป้อมเกีย
มรดกโลก GUIA FORTRESSร้านขนมพื้นเมือง - THE VENETIAN - THE PARISIAN

CHINA10-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     2,5,12,16,19,23,26,30  ราคา   7,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     20  ราคา   8,888.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     18
   ราคา   7,888.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     1,8,15,22,29   ราคา   7,888.-

บิน AIR MACAU
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


มาเก๊า จูไห่ Chimelong
มาเก๊า - โบสถ์เซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - การแสดงน้ำพุเต้นระบำ - มาก๊า - จูไห่ - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - CHIME LONG OCEAN KINGDOM - ร้านหยก - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - จูไห่ - มาเก๊า
THE VENETIAN - THE PARISIAN
CHINA11-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 3 วัน 2 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     2,5,9,12,16,19,23,26,30  ราคา   11,888.-

บิน AIR MACAU
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กงร้านนวดเท้า - กายกรรมปักกิ่ง - ร้านไข่มุก - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยกกำแพงเมืองจีน
ผ่านชมสนามกีฬารังนก และสนามกีฬาว่ายน้ำ - ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เซี่ยงไฮ้
หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ร้านบัวหิมะ - ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง - ร้านผ้าไหม
CHINA12-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 6 วัน 4 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     7,14  ราคา   20,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     1,4,18,25  ราคา   20,888.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     16
   ราคา   20,888.-
บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอบูชาเทียนถาน - ร้านผีชิว - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก - วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ถนนหวังฟูจิ่งจิ่ง - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ร้านบัวหิมะ
CHINA13-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 5 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     1,3,8,10,15,17,21,24,25,29  ราคา   15,888.-

บิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน
สนามบินดอนเมือง - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ร้านผ้าไหม
หังโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - อู๋ซี - เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ - ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ร้านหยก

CHINA14-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 5 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     3,10,17,22,23,24,28,29  ราคา   10,888.-
วันที่     31   ราคา   11,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     5,7,8,9,10,15,21  ราคา   11,888.-
วันที่     28   ราคา   12,888.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     5,12,19
   ราคา   10,888.-
วันที่     3   ราคา   12,888.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     9,23   ราคา   10,888.-

บิน AIR ASIA
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณถนนสไตล์อิตาลี - เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังกู้กง - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านบัวหิมะ -กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
ร้านหยก - ร้านนวดเท้า - ผ่านชม - สนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ถนนหวังฟูจิ่ง - ร้านผีชิว - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - เทียนสิน
CHINA15-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 5 วัน 4 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     17,24  ราคา   15,888.-

บิน NOK SCOOT 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
บินตรง เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 
เซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100) - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้
ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง - ร้านหยกวัดพระหยก - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์
CHINA16-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 5 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     17,23  ราคา   14,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     9  ราคา   16,888.-
วันที่     11,12,13,14   ราคา   21,888.-
เดินทางพฤษภาคม
วันที่     19
   ราคา   14,888.-
เดินทางมิถุนายน
วันที่     23   ราคา   14,888.-

บิน AIR ASIA
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง บุฟเฟ่ต์สุกี้ทะเล
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก
ร้านใบชา - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - THE PLACE - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฟูจิ่ง - ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ร้านผ้าไหม

CHINA17-CODE-08
ทัวร์จีน เที่ยวจีน 5 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     8,15,16,21,23,28  ราคา   18,888.-
เดินทางเมษายน
วันที่     19,20  ราคา   18,888.-
วันที่     6   ราคา   19,888.-
วันที่     12,13,14   ราคา   26,888.-

บิน AIR CHINA 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CHINA18-CODE-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน  วัน  คืน

บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CHINA19-CODE-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน  วัน  คืน

บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]