ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


japan
Rat
korea
time


ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

 ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

 UNICORN TRAVEL บริการทัวร์คุณภาพ ที่เราตั้งใจให้วันหยุดพักผ่อนของท่านเป็นวันพิเศษ 
เราขอแนะนำท่านด้วย ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก ด้วยบริการคุณภาพ 
ให้ท่านได้สัมผัสประเทศเกาหลี ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น โซล ซูวอน เกาะนามิ 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี 
"ในราคาพิเศษและบริการททีท่านต้องประทับใจ"

  
TOKYO STRONG STRONG 5D3N BY XJ
นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ 

JAPAN1-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

เดินทางมีนาคม
วันที่     4,7,11,14  ราคา   28,900.-
วันที่     1,2,3,8,9,10,15,16  ราคา   28,900.-
วันที่     17,18  ราคา   30,900.-

บิน 
AIR ASIA X
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO 5D3N BY XJ
นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ –วัดนาริตะ – โอไดบะ
ไร่สตรอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้งอิออน

JAPAN2-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     8,15  ราคา   29,900.-
วันที่     2,3,4,9,10,11,16,17,18 ราคา   30,900.-

บิน AIR ASIA X
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
FANTASY WINTER SAKURA 5D3N BY XJ
นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิออน - โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน
หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

JAPAN3-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     4,7  ราคา   29,900.-
วันที่     1,2,3,8,9  ราคา   30,900.-

บิน AIR ASIA X
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SAKURA SPARKLING TOKYO 5D3N BY XJ
นาริตะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ - วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – ฮาราจูกุ
วัดนาริตะ – อิออน

JAPAN4-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     22,26,27,28,29   ราคา   31,900.-
วันที่     23,24,25,30,31  ราคา   32,900.-
เดินทางเมษายน
วันที่     19,20,21,22,26   ราคา   29,900.-
วันที่     27  ราคา   30,900.-
วันที่     2,3,4  ราคา   31,900.-
วันที่     1,5  ราคา   32,900.-
วันที่     15  ราคา   37,900.-
วันที่     11,12,13,14 ราคา   45,900.-
บิน AIR ASIA X
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
TOKYO SAKURA STRONG 5D3N BY XJ
นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

JAPAN5-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     21,25,26,27,28  ราคา   31,900.-
วันที่     22,23,24,29,30,31  ราคา   32,900.-
เดินทางเมษายน
วันที่     18,19,20,21,22,25,26   ราคา   29,900.-
วันที่     27,28,29   ราคา   30,900.-
วันที่     1,2,3,4   ราคา   31,900.-
วันที่     5   ราคา   32,900.-
วันที่     15  ราคา   36,900.-
วันที่     10,11,12,13,14  ราคา   45,900.-
บิน AIR ASIA X
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5D3N BY XJ
นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - 
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ
ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะ   คาเนะ - 
ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ
JAPAN6-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     21,25,26,27,28  ราคา   33,900.-
วันที่     22,23,24,29,30,31  ราคา   34,900.-
เดินทางเมษายน

วันที่     1,2,3,4   ราคา   32,900.-
วันที่     5   ราคา   33,900.-
บิน AIR ASIA X 

สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ICE SNOW IN HOKKAIDO 5D3N BY HB
ชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - SKI RESORT - เมืองโอตารุ
คลองโอคารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - MITSUI OUTLET
เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด - DUTY FREE – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ
ทานุกิโคจิ – JR TOWER

JAPAN7-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     3,10,17,24,31   ราคา   39,900.-
บิน  ASIA STLANTIX AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
HOKKAIDO SNOW MONKEY 6D 4N BY HB
ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – โกดังอิฐแดง
นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ  - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคาคุ – ลิงแช่ออนเซ็น - KIRORO SKI RESORT
โอตารุ – คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต - บุฟเฟ่ต์ขาปู  3 ชนิด
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – MITSUI OUTLET - อิสระเต็มวัน

JAPAN8-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่    1,8,15,22,29   ราคา   45,900.-
บิน  
ASIA STLANTIX AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
HOKKAIDO SNOW MONKEY 6D 4N BY HB
ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – โกดังอิฐแดง
นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ  - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคาคุ – ลิงแช่ออนเซ็น - KIRORO SKI RESORT
โอตารุ – คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต - บุฟเฟ่ต์ขาปู  3 ชนิด
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – MITSUI OUTLET  - อิสระเต็มวัน 

JAPAN9-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน
เดินทางเมษายน
วันที่     19   ราคา   43,900.-
วันที่     5,26   ราคา   45,900.-
วันที่     12   ราคา   55,900.-

บิน  ASIA STLANTIX AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

HOKKAIDO ROMANCE 5D3N
ชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - โอตารุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต  - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

JAPAN10-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
เดินทางเมษายน
วันที่     20,21   ราคา   47,900.-
วันที่     27,28   ราคา   51,900.-

บิน  
THAI AIRWAYS 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
WINTER FESTIVAL IN HOKKAIDO 6D 4N BY HX
ชิโตเสะ - ฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - ศาลเจ้าฮอกไกโด
โรงงานช็อคโกแลต – โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขาจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเข้าขึ้นสู่ภูเขาไฟอุซุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ซัปโปโร- DUTY FREE- เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
สกี รีสอร์ท - MITSUI OUTLET

JAPAN11-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน

เดินทางมีนาคม
วันที่     3,6,10,17,20,24,27,28   ราคา   37,900.-

บิน  
HONG KONG AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ
วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียว สกายทรี - ชมซากุระ สวนอูเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ - ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค
ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน - นาโกย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ 

JAPAN12-CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     21,22,23,24,25,26,27,28,29   ราคา   39,900.-
เดินทางเมษายน
วันที่     10,13,14   ราคา   36,900.-
วันที่     4,26  ราคา   37,900.-
วันที่     10,13,14  ราคา   49,900.-

บิน  
AIR ASIA X 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ
วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ
ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค - ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ
นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน - นาโกย่า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ 

JAPAN13CODE-26
ทัวว์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน
เดินทางมีนาคม
วันที่     1,7,8,14,15   ราคา   37,900.-

บิน  
AIR ASIA X 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี • ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น • ทัวร์จีน เที่ยวจีน • ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป • ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน • 
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

TAT Licence No.11/08298

 หน้า 1/1
1
[Go to top]