ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


facebook
japan
Rat
korea
time


ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป BALTIC ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7วัน 5คืน
กรุงวิลนีอุส - ทราไก - เนินแห่งไม้กางเขน - ริก้า (ลัตเวีย) - รูนดาพาเลซ - ริก้า - ชมเมืองเก่า - ริก้า - แปร์นู (เอสโทเนีย) - ทาลลินน์
เขตโอลด์ทาวน์ & โลเวอร์ ทาวน์ - ทาลลินน์ - ทาลลินน์ – เฮลซิงกิ

EUROPE1-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป  7 วัน 5 คืน
เดินทางกันยายน
วันที่     11   ราคา   59,888.-
วันที่     3,17,24,29      ราคา   65,888.-

เดินทางตุลาคม
วันที่     6   ราคา   59,888.-
วันที่     4,11,17,25
     
ราคา   65,888.-
บิน FINNAIR
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


BUFFET AUSTRIA เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ออสเตรีย 6วัน 3คืน
เวียนนา - ซาลส์บวร์ก - จัตุรัสโมสาส -  อินส์บรุค - อินส์บรุค - ฮัลล์สตัท - หมู่บ้าน นักบุญวูล์ฟกัง - ช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
เวียนนา  พระราชวังพระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเบลวีเดียร์ - ปารีส (อิสระเต็มวัน) - พระราชวังเชินบรุนน์ - โดฮา

EUROPE2-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป  6 วัน 3 คืน
เดินทางกันยายน
วันที่     11,15,25  ราคา   37,555.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     25   
ราคา   37,555.-
วันที่     4,13     ราคา   38,555.-
วันที่     18     ราคา   45,555.-
เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     1,8,17,24   
ราคา   37,555.-
เดินทางธันวาคม
วันที่      1,8   ราคา   38,555.-
บิน QATAR AIRWAYS 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส 6วัน 3คืน
ปารีส - เมืองตูว์ - ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัว - เชอนงโซ - พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล - ถนนชอมป์เอลิซ่ - ล่องเรือบาโตมูซ
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ช้อปปิ้ง LA VALLEE  OUTLET - ปารีส (อิสระเต็มวัน) - ชาร์ เดอ โก - โดฮา

EUROPE3-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป 6 วัน 3 คืน
เดินทางกันยายน
วันที่     4,12,18,25  ราคา   39,999.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     3,16   
ราคา   39,999.-
บิน QATAR AIRWAYS 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส
ปารีส - เมืองตูว์ - ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัว - เชอนงโซ - พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล - ถนนชอมป์เอลิซ่ - ล่องเรือบาโตมูซ
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ช้อปปิ้ง LA VALLEE  OUTLET - ปารีส (อิสระเต็มวัน) - ชาร์ เดอ โก - อาบูดาบี

EUROPE4-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป  6 วัน 4 คืน
เดินทางตุลาคม
วันที่     10   
ราคา   39,999.-
วันที่     24   ราคา   47,999.-
บิน ETIHAD AIRWAYS
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน
แฟรงค์เฟริต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ไฮเดนเบิร์ก - ปราสาทไฮเดนเบิร์ก – ชตุทการ์ท - พิพิธภัณฑ์ Mercedes Benz - อักเบริก์ - ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - โอลิมปิกปาร์ค - ช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Village Factory Outlet

EUROPE5-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป  6 วัน 3 คืน
เดินทางกันยายน
วันที่     11,18  
ราคา   37,555.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     2,9   
ราคา   38,555.-
เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     3,9,13,23   
ราคา   37,555.-
เดินทางธันวาคม
วันที่      4   ราคา   38,555.-
วันที่      25   ราคา   44,555.-
บิน Qatar Airways
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี เข้าโรม ออกมิลาน
โรม - วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - เกาะเวนิส - เวนิส - ล่องเรือที่เวนีส - จัตุรัสซานมาร์โค
มหาวิหารซานมาร์โค - เวโรนา - มิลาน - มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (ดูโอโม่) - ห้างแกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - โดฮา

EUROPE6-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป  6 วัน 3 คืน
เดินทางกันยายน
วันที่     29  
ราคา   36,888.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     27   
ราคา   36,555.-
วันที่     13   ราคา   38,888.-
วันที่     20   ราคา   45,555.-
เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     1,8,17,22,29   
ราคา   36,555.-
เดินทางธันวาคม
วันที่      6,8,15   ราคา   42,888.-
บิน QATAR AIRWAYS 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


BUFFET SWITZERLAND เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ สวิตเซอร์แลนด์
โดฮา - เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ - ทาซ - เซอร์แมท- รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิว - มงเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์
อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอร์วาลกรุน – ยอดเขาจุงฟราว - เมืองลูเซิร์น - น้ำตกไรน์ - ซูริค

 EUROPE7-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป  7 วัน 4 คืน
เดินทางกันยายน
วันที่     2,8,15,22,30   ราคา   69,999.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     5,12,14,26   ราคา   69,999.-
วันที่     19   ราคา   77,999.-
บิน QATAR AIRWAYS
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


EASTERN EUROPE ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
โดฮา - เวียนนา (ออสเตรีย) - กรุงบราติสลาวา (สโลวาเกีย) - เมืองเอสเตอร์กอม (ฮังการี) - กรุงบูดาเบสต์ (ปรเทศฮังการี)
กรุงบูดาเบสต์ (ปรเทศฮังการี) - เวียนนา (ประเทศออสเตรีย)
EUROPE8-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป  6 วัน 3 คืน
เดินทางกันยายน
วันที่    15  ราคา   32,999.-

บิน QATAR AIRWAYS
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


GREECE เอเธนส์ มิโคนอส ซานโตรินี  
โดฮา - เอเธนส์ - ช่องแคบโครินธ์ - เมืองแนฟพลิออน - เอเธนส์ - กรุงเอเธนส์ - นั่งเรือ SEAJET - เกาะมิโคนอส - เกาะซานโตรินี
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย - ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ - ชิมไวน์ - กรุงเอเธนส์ - 
กรุงเอเธนส์ - ชมเมือง  - วิหารพาเธนอน
ช้อปปิ้ง ย่านเมืองเก่าพลักก้า

EUROPE9-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป  8 วัน 5 คืน
เดินทางกันยายน
วันที่     3,17  ราคา   75,888.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     5   ราคา   77,888.-
วันที่     16   ราคา   78,888.-
วันที่     21   ราคา   79,888.-
บิน QATAR AIRWAYS
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


SPAIN มาดริด โทเลโด เซบีย่า บาร์เซโลน่า
โดฮา - แมดริด - โทเลโด - กอร์โดบา - เซบียา - บาร์เซโลน่า - โดฮา
EUROPE10-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป  8 วัน 5 คืน
เดินทางกันยายน
วันที่     3,17,21  ราคา   65,888.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     5   ราคา   68,888.-
วันที่     16   ราคา   69,888.-
วันที่     21   ราคา   75,888.-
เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     10,21   
ราคา   59,888.-
บิน QATAR AIRWAYS
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


SPECIAL BUFFET FRANCE
ปารีส City Tour – มงมาร์ต – พิเศษ! ล่องเรือบาโตมูซ - ปารีส (อิสระเต็มวัน)  แถมฟรี!! One Day Mobilis Pass
ช้อปปิ้ง LA VALLEE  OUTLET – สนามบินชาร์ เดอ โก

EUROPE11-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป  6 วัน 3 คืน
เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     8,9,16,15  
ราคา   35,999.-
บิน QATAR AIRWAYS
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


WESTERN EUROPEเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส
โดฮา – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดัมสแควร์ – ถนนคนเดิน - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ ซคานส์ – โคโลญจน์
แฟรงค์เฟิร์ต - ชมเมือง – ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ – ลักเซมเบิร์ก - แรงส์ - ปารีส - ชมเมือง – ล่องเรือบาโตมูซ – ช้อปปิ้ง - แวร์ซายส์ – โดฮา

EUROPE12-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป  8 วัน 5 คืน
เดินทางกันยายน
วันที่     6,18  
ราคา   45,555.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     8   
ราคา   47,555.-
วันที่     22   ราคา   49,555.-
เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     7,21   
ราคา   45,555.-
เดินทางธันวาคม
วันที่      5   ราคา   49,555.-
วันที่      22   ราคา   59,555.-
บิน QATAR AIRWAYS
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
โรม - วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปิซ่า - เกาะเวนิส - ลูเซิร์น - กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจูงเฟรา - ดีจอง
ดิจอง - ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ - พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล

EUROPE13-CODE-06
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป 8 วัน 5 คืน
เดินทางกันยายน
วันที่     20  
ราคา   59,999.-
เดินทางตุลาคม
วันที่     4   
ราคา   62,999.-
เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     1,5,19   
ราคา   59,999.-
เดินทางธันวาคม
วันที่      24   ราคา   69,999.-
บิน QATAR AIRWAYS 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVELEUROPE14-CODE-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป   วัน  คืน
บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 ,089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894  , LINE ID : UNICORNTRAVEL


ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี • ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น • ทัวร์จีน เที่ยวจีน • ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป • ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน • 
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์


TAT Licence No.11/08298หน้า 1/1
1
[Go to top]