ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


facebook
japan
Rat
korea
time


ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

 UNICORN TRAVEL บริการทัวร์คุณภาพ ที่เราตั้งใจให้วันหยุดพักผ่อนของท่านเป็นวันพิเศษ 
เราขอแนะนำท่านด้วย ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก ด้วยบริการคุณภาพ
ให้ท่านได้สัมผัสประเทศเกาหลี ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น โซล ซูวอน เกาะนามิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี
"ในราคาพิเศษและบริการททีท่านต้องประทับใจ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  PROMOTION
KOREA AUTUMN’S SOUL
เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG - SKY WALK - วัดวาวูจองซา - ทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก 
TRICK ART MUSEUM-สวนสนุก EVERLAND - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร 
พระราชวังชางด็อก ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี-LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี - ทงแดมุน 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) หรือชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ-LED ROSE GARDEN-นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
N SEOUL TOWER - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET
KOREA1-CODE-67
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน
เดินทางตุลาคม
วันที่     1,2,3,7,8,9,10,14,15,16,17,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31   ราคา   16,900.-
วันที่     4,5,6,11,12,13,18,21  ราคา   17,900.-
วันที่     19,20   ราคา   18,900.-

เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     5,6,12,13,19,20,26,27   ราคา   14,900.-
วันที่     1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30  ราคา   15,900.-

บิน  EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
KOREA GRAND WINTER
หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE - เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์  หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) 
**กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน**เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW - พระราชวังเคียงบ๊อก
นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์  - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศุนย์การค้าแฟชั่น ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์พลอยอเมทิส
ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET

KOREA2-CODE-67
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน
เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     15,16,17,22  ราคา   22,900.-
วันที่     23,24,29,30   ราคา   23,900.-

เดินทางธันวาคม
วันที่     10,11,12,17,18  ราคา   22,900.-
วันที่     
3,4,5,13,14,15,16,19,20,21  ราคา   23,900.-
วันที่     1,2,6,7,8,9 ราคา   24,900.-
วันที่     22,23,24  ราคา   26,900.-
วันที่     25,26  ราคา   27,900.-
วันที่     27  ราคา   30,900.-
วันที่     28,29,30  ราคา   31,900.-
เดินทางมกราคม  2561
วันที่     14,15,16,21,22,23,28,29,30   ราคา   22,900.-
วันที่     
9,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31   ราคา   23,900.-

เดินทางกุมภาพันธ์  2561
วันที่     3,4,5,6,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,27,28   ราคา   22,900.-
วันที่     
1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23  ราคา   23,900.-

เดินทางมีนาคม  2561
วันที่     3,4,5,6,10,11,12,13   ราคา   22,900.-
วันที่     1,2,7,8,9,14,15,16
   ราคา   23,900.-

บิน  KOREAN AIR  / THAI AIRWAYS / ASIANA AIRLINES
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  
SEORAK AUTUMN TRAIN
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-เกาะนามิ - TEDDY BEAR FARM - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
วัดชินฮันซา- SEA TRAIN (รถไฟเลียบริมทะเล) - เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND
(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน-พระราชวังต็อกซูกุง - ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ** LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)-ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN- N SEOUL TOWER
(ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนแดง- SUPERMARKET
KOREA3-CODE-67
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน

เดินทางตุลาคม
วันที่     11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,29,30,31   ราคา   18,900.-
วันที่     13,19,20,25,26,27  ราคา   19,900.-

เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30   ราคา   16,900.-
วันที่     5,6,12,13,19,20,26,27  ราคา   15,900.-

บิน  EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
PROMOTION
KOREA SKI DELUXE
ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)
สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย
ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด๊อก
ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW
บุฟเฟ่ต์นานาชาติขาปูยักษ์ - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE
จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET
KOREA4-CODE-67
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

เดินทางธันวาคม
วันที่     4,5,6,10,11,12,13,14,16,17,18  ราคา   17,900.-
วันที่     
1,2,3,7,8,9,15,19,20,21,22,23,24,25,26,31  ราคา   18,900.-
วันที่     27   ราคา   19,900.-
เดินทางมกราคม  2561
วันที่     3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30  ราคา   17,900.-
วันที่     1,2,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31
  ราคา   18,900.-

เดินทางกุมภาพันธ์  2561
วันที่     3,4,5,6,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,27,28  ราคา   17,900.-
วันที่     
1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23  ราคา   18,900.-

เดินทางมีนาคม  2561
วันที่     33,4,5,6,10,11,12,13   ราคา   16,900.-
วันที่     1,2,7,8,9,14,15,16
  ราคา   17,900.-

บิน  EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
KOREA WINTER’S SOUL
เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK - อิสระเล่นสกี ( ไม่รวมอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)
สตอร์วเบอรี่ฟาร์ม -วัดวาวูจองซา - ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก -TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND
SEOULLO 7017 - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อก
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET
KOREA5-CODE-67
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี วัน คืน

เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     24,25,26,27,28,29,30   ราคา   15,900.-
เดินทางธันวาคม
วันที่     4,5,6,10,11,12,13,14,16,17,18,19   ราคา   16,900.-
วันที่     
1,2,3,7,8,9,15,20,21,22,23,24,25,26,31   ราคา   17,900.-
วันที่     27  ราคา   18,900.-
เดินทางมกราคม  2561
วันที่     3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30   ราคา   16,900.-
วันที่     
1,2,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31   ราคา   17,900.-

เดินทางกุมภาพันธ์  2561
วันที่     4,5,6,10,11,12,13,14,16,17,18,19   ราคา   16,900.-
วันที่     
1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23   ราคา   17,900.-

เดินทางมีนาคม  2561
วันที่     3,4,5,6,10,11,12,13,   ราคา   15,900.-
วันที่     1,2,7,8,9,14,15,16
   ราคา   16,900.-

บิน  EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
FIRST SNOW KOREA
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- LA PROVENCE - เกาะนามิ – วัดวาวูจองซา-เล่นสกีสุดมันส์
(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก) - เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก-- สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW-ผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ - ศูนย์โสม – ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท
TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ศูนย์เวชสำอาง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
เมียงดง - LINE FRIENDS STORE- ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA DDP
ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนแดง  - DUTY FREE-- คลองชองเกชอน – SUPERMARKET
KOREA6-CODE-67
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน

เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     23,24,25,26,27,28,29   ราคา   16,900.-
วันที่     30  ราคา   17,900.-

เดินทางธันวาคม
วันที่     1,2,3,7,8,9,14,15,16,17,18,19,20   ราคา   18,900.-
วันที่     4,5,6,10,11,12,13  ราคา   17,900.-
วันที่     21,22,23   ราคา   19,900.-
วันที่     24  ราคา   20,900.-
วันที่     25   ราคา   22,900.-
วันที่     26,27  ราคา   23,900.-
วันที่     28,29,30  ราคา   24,900.-

บิน  EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
AUTUMN SUPER SHOCK IN KOREA 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ - POCHEON HERB ISLAND - รร.ซูวอน-เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - EVERLAND - โสม
COSMETIC – โซลทาวเวอร์ –ถนนกาโรซูกิล- HANUEL PARK - น้ำมันสน - พลอยอะเมทิส - ฮอตเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง
TRICK EYE & ICE MUSEUM-DUTY FREE-ตลาดเมียงดง-วัดเจิงดองซา-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ
สุดพิเศษ...

1. พักเมืองซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน

2. เต็มอิ่มกับ SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น !! 

3. ตามรอยซีรี่ย์ OH MY VENUS ที่เกาะสมุนไพร POCHEON HERB ISLAND

4. เดินเล่นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในกรุงโซล สวน HANEUL PARK 

5. สนุกกับเครื่องเล่นสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND
KOREA7-CODE-26
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 4วัน 2คืน

เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     1,8,15,22,29   ราคา   16,900.-
วันที่     2,3,9,10,16,17,23,24,30  ราคา   17,900.-

บิน  AIR ASIA X
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
KOREA BEST WINTER
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-- ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ- เล่นสกีสุดมันส์
(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
ศูนย์เวชสำอาง - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM-ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)-บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด๊อก – ศูนย์น้ำมันสนแดง
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW  OR  WAPOP SHOW
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)-ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์พลอยอเมทิส-DUTY FREE-จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน-SUPERMARKET
KOREA8-CODE-67
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน

เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     23,24,25,26,27,28,29   ราคา   17,900.-
วันที่     30  ราคา   18,900.-

เดินทางธันวาคม
วันที่     1,2,3,7,8,9,14,15,16,17,18,19,20   ราคา   19,900.-
วันที่     4,5,6,10,11,12,13  ราคา   18,900.-
วันที่     21,22,23   ราคา   20,900.-
วันที่     24  ราคา   21,900.-
วันที่     25   ราคา   23,900.-
วันที่     26,27  ราคา   24,900.-
วันที่     28,29,30  ราคา   25,900.-

บิน  EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
THREE COLR LEAVES
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-เกาหลีใต้ – NAMI ISLAND – ปั่นเรียลไบท์ – รร.ซูวอน-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก 
EVERLAND - COSMETIC OUTLET-สมุนไพรโสม – N SEOUL TOWER – รร. โซล-น้ำมันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง 
ถนนถ็อกซูกุง ทลดัม - พลอยอะเมทิส – ฮอตเกนามู- TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
รร.โซล-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
สุดพิเศษ...

1. พักเมืองซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน

2. เต็มอิ่มกับ SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น !! 

3. ตามรอยซีรี่ย์ OH MY VENUS ที่เกาะสมุนไพร POCHEON HERB ISLAND

4. เดินเล่นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในกรุงโซล สวน HANEUL PARK 

5. สนุกกับเครื่องเล่นสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND
KOREA9-CODE-26
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน

เดินทางตุลาคม
วันที่     1,2,3,4   ราคา   16,900.-
วันที่     5,9,15,16,23,29,30,31  ราคา   17,900.-
วันที่    10,14,17,22,24,28   ราคา   18,900.-
วันที่     11,12,13,18,21,25,26,27  ราคา   19,900.-
วันที่     19,20   ราคา   20,900.-

เดินทางพฤศจิกายน
วันที่     1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,30   ราคา   16,900.-
วันที่     4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28,29  ราคา   17,900.-

บิน  AIR ASIA X
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

FISHING & SKI KOREA
ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – สกีรีสอร์ท - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกEVERLAND - COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี
N SEOUL TOWER – รร.โซล -  สมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสน - TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส
พระราชวังชางด็อกซูกุง - DUTY FREE  - ตลาดเมียงดง - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต

KOREA10-CODE-26
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน
เดินทางมกราคม  2561
วันที่     6,7,8,9,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30   ราคา   19,900.-
วันที่     
4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31   ราคา   20,900.-

เดินทางกุมภาพันธ์  2561
วันที่     3,4,5,6,10,11,12,13,18,19,20,24,25,26,27   ราคา   19,900.-
วันที่     1,2,7,8,9
21,22,23,28   ราคา   20,900.-
วันที่     14,15,16,17   ราคา   21,900.-
บิน  AIR ASIA X 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

WINTER LIGHT KOREA
หมู่บ้านเทพนิยาย – ร่วมสนุกเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เทศกาลไฟประดับ Garden of The Morning Calm
สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตอเบอร์รี่ - 
โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N SEOUL TOWER
ศูนยสมุนไพรโสม - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - COSMETIC - 
DUTY FREE - GREVIN SEOUL - ตลาดเมียงดง
ฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - TRICK EYE & ICE MUSEUM  - PAJU OUTLET - 
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน
KOREA11-CODE-26
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน
เดินทางมกราคม  2561
วันที่     1,2,3,6,7,8,9,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30   ราคา   22,900.-
วันที่     
4,5,11,12,17,18,19,24,25,26,   ราคา   23,900.-

เดินทางกุมภาพันธ์  2561
วันที่     3,4,5,6,19   ราคา   22,900.-
วันที่     1,2
   ราคา   23,900.-

บิน  THAI AIRWAYS
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
ICE FREEZING KOREA
เรียนการทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
สวนสนุก LOTTE WORLD - COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน - ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM
พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - รร.โซล - ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต

KOREA12-CODE-26
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 4วัน 2คืน
เดินทางมกราคม  2561
วันที่     2,3,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30,31   ราคา   16,900.-
วันที่     
4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27   ราคา   17,900.-

เดินทางกุมภาพันธ์  2561
วันที่     4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28   ราคา   16,900.-
วันที่     1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24
   ราคา   17,900.-

บิน  AIR ASIA X 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

SNOW FISHING KOREA

ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – EVERLAND
เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - น้ำมันสน - COSMETIC  - N SEOUL TOWER – ศูนย์สมุนไพรโสม   DUTY FREE
ตลาดเมียงดง - 
พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู

KOREA13-CODE-26
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
เดินทางมกราคม  2561
วันที่     7,8,14,17,24   ราคา   17,900.-
วันที่     
11,12,13,18,19,20,25,26,27   ราคา   18,900.-

เดินทางกุมภาพันธ์  2561
วันที่     7,14,21,28  ราคา   17,900.-
วันที่     1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24
   ราคา   18,900.-

บิน  AIR ASIA X 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
BEST SKI ICE FISHING
เกาะนามิ - ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING - เล่นสกีสุดมันส์ - สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - 
TRICK ART MUSEUM - ศูนย์เวชสำอาง - พระราชวังเคียงบ๊อก - บลูเฮ้าส์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - 
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - FANTA STICK SHOW - 
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE
คลองชองเกชอน - ศูนย์พลอยอเมทิส – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - SUPERMARKET
KOREA14-CODE-67
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน
เดินทางมกราคม  2561
วันที่     7,8,14,15,21,22,28,29   ราคา   17,900.-
วันที่     
3,4,5,6,9,13,16,20,23,27   ราคา   18,900.-
วันที่     1,2,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31   ราคา   19,900.-
บิน  
EASTAR JET //JEJU AIR
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
SNOW ICE FISHING
เกาะนามิ - ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) - เล่นสกีสุดมันส์ - สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - 
ศูนย์เวชสำอาง - พระราชวังเคียงบ๊อก - บลูเฮ้าส์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - 
LINE FRIEND STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - FANTA STICK SHOW - 
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE
คลองชองเกชอน - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET
KOREA15-CODE-67
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน
เดินทางมกราคม  2561
วันที่     3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30   ราคา   16,900.-
วันที่     1,2,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31
   ราคา   17,900.-

บิน  EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

KOREA6-CODE-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน


บิน
 

สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

KOREA17-CODE-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน

บิน  

สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

KOREA18-CODE-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน

บิน 
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

KOREA19-CODE-

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน
บิน  
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

KOREA20-CODE-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน

บิน  

สอบถามได้ที่เบอร์ 02-944-0060 , 089-516-7932 , 087-321-5835 , 087-321-5894 , LINE ID : UNICORNTRAVEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 หน้า 1/1
1
[Go to top]